Zaloguj się

Private Banking

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Inwestycje w działania społeczne są ważnym elementem działalności Banku Zachodniego WBK. Podejmujemy systematyczne starania na rzecz kultury, sztuki, nauki oraz społeczności lokalnych. Staramy się być tam, gdzie możemy bezpośrednio wpływać na poprawę jakości życia ludzi, promować dorobek historyczny Polski oraz podnosić świadomość ekologiczną. Szanujemy przeszłość i stawiamy na przyszłość – na rozwój, naukę i młode zdolne pokolenia. Dla nich tworzymy programy nowoczesnej edukacji finansowej i wspieramy polskie uczelnie wyższe.

Pomagamy budować społeczeństwo obywatelskie wielu kultur i przekonań, w którym każdy ma równe szanse na sukces, ale też poszukujemy nowych obszarów, które wymagają wsparcia. Nie spoczywamy na laurach – nieustannie inwestujemy w powodzenia Polski i Polaków. Nasze działania nakierowane są na Klientów indywidualnych, jak też przedsiębiorców. Uczymy się ich potrzeb, oczekiwań i planów, by wspierać ich rozwój, a wartości te odzwierciedla strategia odpowiedzialności społecznej Banku przyjęta na lata 2013-2015. Wpisują się w nią fundamenty Bankowości Prywatnej, oparte na dialogu, zaangażowaniu i rzetelności oraz produktach uwzględniających rzeczywiste potrzeby i oczekiwania Klientów. Przede wszystkim jednak – na obopólnym zaufaniu i przekonaniu, że działamy na rzecz wspólnej, dostatniej przyszłości.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i zapoznania się z podejmowanymi przez nasz Bank działaniami prospołecznymi. Z przyjemnością przedstawimy realizowane przez nas projekty.

DO POBRANIA