Zaloguj się

Private Banking

 

STRATEGICZNE DORADZTWO INWESTYCYJNE

Strategiczne Doradztwo Inwestycyjne jest usługą, którą kierujemy do naszych najzamożniejszych Klientów, by zapewnić im kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego. W ramach Strategicznego Doradztwa Inwestycyjnego dokonujemy zarówno analizy Państwa oczekiwań oraz możliwości inwestycyjnych, jak też pomagamy zbudować na jej podstawie skrojone na miarę portfele inwestycyjne. Na życzenie, Państwa osobisty Doradca Private Banking, wraz z zespołem specjalistów, przygotuje szereg rekomendacji opartych na długoterminowej, strategicznej alokacji.

Oferta zgodna z oczekiwaniami

W skład portfela mogą wejść wybrane przez Państwa rodzaje instrumentów finansowych (takie jak akcje, obligacje, ETF-y, fundusze inwestycyjne czy instrumenty rynku zagranicznego). Zarekomendujemy indywidualny portfel, który Państwo będą mogli zaakceptować, zmodyfikować lub odrzucić. Do Państwa będzie należeć ostateczna decyzja co do kupna bądź sprzedaży określonych instrumentów finansowych. Nasi specjaliści nieustannie analizują oraz monitorują rynek, aby rekomendowany przez nas indywidualny portfel był zawsze zgodny z założonymi oczekiwaniami rynkowymi.

Kontrola nad procesem inwestycyjnym

Stopień zaangażowania inwestora we własny proces inwestycyjny odróżnia usługę doradztwa inwestycyjnego od usługi zarządzania aktywami. Ostateczna akceptacja klienta jest kluczowym elementem procesu. Dlatego każdy inwestor korzystający z naszych usług zachowuje pełną kontrolę nad własnymi inwestycjami.

Weryfikacja składu portfela

Nawet najlepiej skomponowany portfel inwestycyjny wymaga okresowej kontroli. Korzystając z usługi Strategicznego doradztwa Inwestycyjnego, mają Państwo do dyspozycji zespół ekspertów inwestycyjnych. Nasi doświadczeni analitycy, menedżerowie portfeli inwestycyjnych oraz renomowani analitycy techniczni wspierają Państwa osobistego doradcę, aby wydarzenia istotne dla Państwa portfela inwestycyjnego były niezwłocznie zauważone oraz odpowiednio wykorzystane. Weryfikacja składu portfela może również wynikać ze zmian w Państwa indywidualnej sytuacji, dlatego bardzo prosimy o przekazanie nam takich informacji. Dzięki nim będziemy w stanie przygotować adekwatne rozwiązania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usługi Strategicznego Doradztwa Inwestycyjnego, nasi Doradcy pozostają do dyspozycji i chętnie udzielą szczegółowych wyjaśnień. Zachęcamy również do umówienia spotkania, na którym przedstawimy pełen pakiet usług Private Banking, które mamy przyjemność świadczyć.

 

AKTYWNE DORADZTWO GIEŁDOWE

Giełdowe okazje wprost od Maklera

Jeśli dostrzegają Państwo bogactwo okazji inwestycyjnych, które daje giełdowy parkiet i chcą Państwo aktywnie oraz świadomie z nich korzystać, proponujemy specjalną usługę – Aktywne Doradztwo Giełdowe.

Aktywne Doradztwo Giełdowe pozwala Państwu na samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ale w oparciu o profesjonalne porady przygotowane dla Państwa przez maklerów DM BZ WBK. W ramach tej usługi, nasi maklerzy rekomendują Państwu co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać, w zależności od bieżącej koniunktury dynamicznego rynku giełdowego i wynikających z tego okazji inwestycyjnych.

Dedykowany makler Domu Maklerskiego BZ WBK pomoże Państwu:

  • w znalezieniu ciekawych pomysłów inwestycyjnych oraz okazji rynkowych,
  • w podjęciu decyzji co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać,
  • w skonstruowaniu portfela inwestycyjnego dzięki dostosowaniu przedmiotu oraz rozmiaru realizowanych transakcji do Państwa indywidualnych potrzeb oraz preferencji,
  • w realizacji zleceń giełdowych,
  • w monitorowaniu portfela papierów wartościowych,
  • w zebraniu oraz interpretacji kompleksowych i aktualnych informacji o rynku kapitałowym oraz papierach wartościowych.

To Państwo dyktują warunki korzystania z Aktywnego Doradztwa Giełdowego, ustalając częstotliwość kontaktu oraz zakres oczekiwanego wsparcia. Nasz makler jest otwarty na Państwa sugestie, zarówno związane z wyborem strategii inwestycyjnej, jak i jej późniejszej modyfikacji. Zdefiniuje on również na życzenie, zakres informacji, które będą Państwo otrzymywać. Makler podpowie Państwu nie tylko wybór papieru wartościowego, ale również jego dokładną cenę, wielkość oraz czas realizowanej transakcji. Oczywiście, wszystkie parametry zleceń będą dostosowane do bieżącego składu Państwa portfela oraz zdefiniowanej wcześniej strategii inwestycyjnej.

Aktywne Doradztwo Giełdowe jest przeznaczone dla inwestorów, którzy:

  • poszukują możliwości zarobku na zmienności notowań instrumentów giełdowych,
  • nie mają wystarczająco dużo wolnego czasu, żeby na bieżąco wyszukiwać oraz analizować pojawiające się na rynkach możliwości inwestycyjne,
  • oczekują rekomendacji dotyczących zmian w portfelu inwestycyjnym oraz jego monitoringu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i na życzenie przedstawimy pełną ofertę Aktywnego Doradztwa Giełdowego. Zachęcamy też do umówienia spotkania, na którym Doradca Private Banking odpowie szczegółowo na Państwa pytania i zaprezentuje korzyści płynące z usług Bankowości Prywatnej Banku Zachodniego WBK.

Nasz zespół

Maklerzy świadczący usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego są doświadczonymi ekspertami, których zadaniem jest zwiększenie efektywności Państwa inwestycji na rynku kapitałowym. Pragniemy jednak p odkreślić, że do Państwa dyspozycji oddajemy zespół fachowców, w skład którego wchodzą zarówno maklerzy, jak też utytułowani analitycy fundamentalni, menedżerowie portfeli inwestycyjnych oraz renomowani analitycy techniczni, którzy analizują, monitorują oraz przygotowują pomysły inwestycyjne, aby Państwa makler posiadał jak najlepsze wsparcie. Wszystko po to, żeby mogli Państwo odnosić sukcesy na parkiecie.

Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas usługi inwestycyjne spełnią Państwa wysokie oczekiwania. Zarazem zachęcamy do umówienia spotkania, na którym szczegółowo przedstawimy pełne spektrum możliwości pomnażania majątku.

Ryzyko


Nieodłączną częścią korzystania zarówno z usług maklerskich, jak i podejmowania każdej innej inwestycji, jest ryzyko. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji.   Więcej...